Договір оферти

Публічний договір на купівлю-продаж товарів через Інтернет

Викладений нижче текст Договору адресований фізичним особам, які постійно проживають на території України, і є офіційною публічною пропозицією ФОП Братах С.Ю, іменоване в подальшому Продавець, і будь-яка фізична особа, повністю і беззастережно приймає умови цього Договору приєднання відповідно до статей 633 і 634 Цивільного Кодексу України та висловила прийняття цієї оферти підтвердженням замовлення на сайті https://www.garbuzovyjraj.com/ і діє в своїх інтересах або інтересах юридичної особи, іменоване в подальшому Покупець, уклали цей публічний договір (далі «договір») про наступне:

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Під поняттям «Товар» в рамках цього Договору розуміються товари, представлені на сайті natur-https://www.garbuzovyjraj.com/, за якими вказана ціна, назва і опис і, доступних до придбання. Також товар супроводжується його зображенням.

1.2. Під поняттям «Інтернет-магазин» в рамках цього Договору розуміється відповідний програмно-функціональний комплекс, розміщений на сайті https://www.garbuzovyjraj.com/, який дозволяє ознайомитися з Товаром, його зовнішнім виглядом, технічними характеристиками, ціною, умовами оплати, умовами і термінами доставки, гарантійними зобов’язаннями і т.д., зробити відповідне замовлення і оплатити його на підставі виставленого рахунку

1.3. Під поняттям «Підписка» в рамках цього Договору розуміється передача контактної електронної адреси Покупця Продавцю для подальшої розсилки по базі даних.

1.4. Під поняттям «Кошик» в рамках цього Договору розуміється частина Інтернет-магазину, який відповідає за відстеження та відображення в реальному часі обраних Покупцем товарів для придбання із зазначенням загальної вартості на них.

1.5. Під поняттям «Замовлення» в рамках цього Договору розуміється обраний Покупцем за допомогою Кошики перелік Товарів, їх кількість із зазначенням ПІБ Покупця і його контактних даних.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором продавати Покупцю Товар, що є предметом продажу за цим Договором, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, купити названий товар(и) й оплатити  його ціну.

2.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не знаходиться в суперечці, під арештом і на нього не поширюються права третіх осіб.

2.3. Продавець і Покупець підтверджують, що цей Договір не є фіктивним, удаваним правочином, та не відбувається під впливом насильства або обману.

2.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, регулює сферу правовідносин, що виникають і діють в процесі виконання Договору, а також гарантує, що має право на реалізацію Товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, і зобов’язується нести відповідальність у разі порушення прав покупця в процесі виконання договору і реалізації товару.

 

3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного кодексу України та Правилами продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103 даний документ є офертою, а факт вчинення Покупцем замовлення, в усній (по телефону або в офісі) або письмовій (через сайт або електронну пошту) і отримання даного замовлення Продавцем – є повним і безумовним прийняттям даного публічного договору та інформації викладеної на сайті.

 

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Всі інформаційні матеріали, представлені в Інтернет-магазині, носять довідковий характер і не можуть в повній мірі передавати достовірну інформацію про властивості і характеристики Товару, включаючи кольори, розміри і форми. У разі виникнення у Покупця питань, що стосуються властивостей і характеристик Товару, перед оформленням Замовлення, Покупець повинен звернутися до Продавця.

4.2. Оформлення Покупцем Замовлення і подальша передача його до виконання, означає достатнє і повне ознайомлення Покупця з технічними характеристиками товару, його функціональними можливостями, інформації про терміни поставки та умови гарантійного обслуговування.

4.3. У разі відсутності замовлених Товарів на складі Продавця, в тому числі з причин, не залежних від Продавця, Продавець має право анулювати зазначений Товар із Замовлення Покупця і повідомити про це Покупця шляхом надсилання електронного повідомлення на адресу, вказану при реєстрації Покупця.

4.4. Замовлення вважається виконаним в момент фактичної передачі Товарів, що входять до складу замовлення, ПОКУПЦЕВІ на підставі виданої Продавцем видаткової накладної підписаної Покупцем. Після виконання Замовлення зобов’язання Продавця перед Покупцем вважаються виконаними.

4.5. Право власності на товар переходить від продавця до покупця в момент передачі товару. Підтвердженням переходу права власності на товар служить підпис Покупця в накладній (квитанції, реєстру доставки і т.д.), виданої Продавцем, транспортної або кур’єрської компанією. Ризики втрати або випадкового пошкодження Товару переходять від продавця до покупця в момент передачі транспортної або кур’єрської компанії.

4.6. Прийнявши умови цього Договору Покупець надає Продавцю свою згоду на право збирати, зберігати, використовувати, поширювати і отримувати надану Покупцем інформацію в зв’язку з виконанням цього Договору:

4.6.1. Необхідну приватним особам і організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг Продавцю відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та Продавцем договорів.

4.6.2. Необхідну в інших випадках відповідно до вимог законодавства України

 

5. ЦІНА І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем на свій розсуд і публікується в Інтернет-магазині.

5.2. Ціна Товару та Замовлення встановлюється в гривнях України.

5.3. Ціна Договору дорівнює ціні Замовлення. Зазначена сума може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури товару.

5.4. Покупець проводить 100% оплату товару відповідно до Заявки на підставі рахунку Продавця, якщо інше не зазначено в рахунку на оплату.

5.5. Замовлення вважається оплаченим з моменту надходження 100% оплати за товар на розрахунковий рахунок Продавця. Факт такої оплати свідчить про згоду Покупця з умовами цього Договору.

5.6. Доставка Замовлення Продавцем виконується після 100% оплати Замовлення.

5.7. У випадку невірно вказаної ціни замовленого Покупцем Товару, Продавець із першою нагодою інформує про це Покупця для підтвердження або анулювання Замовлення. При неможливості зв’язатися з Покупцем дане Замовлення вважається анульованим. Якщо Замовлення було оплачено, Продавець повертає ПОКУПЦЕВІ оплачену за Замовлення суму шляхом її перерахування на рахунок покупця або в інший прийнятний спосіб.

5.8. Ціна Товару в Інтернет-магазині може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає.

5.9. До моменту зарахування коштів Покупця на розрахунковий рахунок Продавця товар не резервується. Продавець не може гарантувати доступність Товару на складі Продавця в кількості, зазначеній в момент оформлення Замовлення, в результаті чого можуть збільшитися терміни обробки Замовлення. У разі необхідності здійснення повернення коштів продавцем покупцеві для здійснення повернення коштів Покупець зобов’язаний повідомити ПРОДАВЦЕВІ реквізити банківського рахунку, на який Продавець зобов’язаний перерахувати грошові кошти.